Att användandet av linser blir mer och mer utbrett inom filmvärlden är ganska uppenbart. Det är framförallt färgade linser och så kallade crazy linser som används mest. I takt med att utvecklingen tagit fart inom kontaktlinsbranschen har det även blivit enklare för de vanliga användarna att kunna prova på crazy linser av olika slag som förut endast funnits tillgängliga inom special effect industrin.

Twilight är den senaste i raden av populära filmer där färgade linser förekommer frekvent i handlingen. Filmen handlar om vampyrer och ett flertal crazy linser har gått åt under inspelningen av de många förvandlingsscenerna.

En effekt som det utökade utbudet av färgade linser till allmänheten har inneburit är att försäljningen av färgade linser och crazy linser skjuter i höjden varje gång dessa används i en populär film. Ett bra exempel på detta är just ovan nämnda film, som efter premiären i Italien orsakade en stor köphysteri på just färgade linser.

En väldigt viktig aspekt vid användandet av färgade linser är behovet av ögonundersökningar. Då crazy linser många gånger kommer utan styrka är det många som felaktigt tror att det inte behövs någon ögonundersökning för att använda sig av dessa linser, detta är helt fel. Om du ska använda dig av kontaktlinser, oavsett typ, så måste du uppsöka en optiker för att få dina ögon ordentligt kontrollerade. Denna kontroll måste utföras av en optiker med kontaktlinsbehörighet. Här kan du hitta en optiker i ditt område. Lycka till med dina crazy linser.

Kommentering avstängd.